V tejto sekcii je podrobne rozobraná a vysvetlená problematika aplikácie injekčných AS. Sekcia je určená hlavne pre začiatočníkov, ktorí sa chystajú na svoju prvú aplikáciu a nevedia, čo na to použiť, kde si to aplikovať a ako pri tom správne postupovať.


     Potrebné "náradie"
     Popis striekačiek a ihiel potrebných pre aplikáciu injekčných AS.


     Miesto vpichu
     O tom, do ktorej časti tela najlepšie aplikovať injekčné AS.


     Postup aplikácie
     Podrobne popisaný postup aplikácie injekčných AS krok za krokom.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaše otázky a pripomienky píšte na adresu steroidy@szm.sk