V období krátko po vzniku našej stránky sme od vás mailom dostávali veľké množstvo otázok týkajúcich sa nielen preberanej problematiky AS, ale aj iných oblastí. Veľakrát sa nám stalo, že sme dostali od rôznych čitateľov podobné alebo dokonca rovnaké otázky. Aby sme im nemuseli odpovedať každému zvlášť, rozhodli sme sa na stránku umiestniť Knihu návštev. V nej ste nám vy mohli nechať vaše otázky a my zase naše odpovede na ne tak, aby to mali možnosť vidieť aj ostatní. Viackrát sa svojimi odpoveďami a postrehmi k položeným otázkam pripojili aj ďalší čitatelia. Vzniklo tak akési malé fórum (aj keď fórum je príliž honosný názov pre našu Knihu návštev).

Ako však postupne pribúdali príspevky, Kniha návštev sa rozrástla do takých rozmerov, že sa stala neprehľadnou a tým pádom ťažšie použiteľnou, nakoľko nejaké jednoduché vyhľadávanie pomocou dotazov v nej nebolo možné. Stávalo sa potom veľmi často, že sa v nej začali opakovať tie isté otázky. Málokomu sa totiž chcelo prechádzať staršie príspevky a zisťovať, či na otázku, ktorú chce položiť, nie je už niekde odpoveď. Jednoduchšie a hlavne rýchlejšie bolo sa opýtať a čakať na odpoveď. Odpovedanie na stále tie isté otázky nám preto zaberalo veľa času. Kniha návštev tak postupne stratila podstatu, kvôli ktorej sme ju na stránku umiestnili - aby nám šetrila čas.

Preto sme sa jeden deň rozhodli prestať odpovedať prostredníctvom Knihy návštev na vaše otázky, staré príspevky sme z nej vymazali a Knihu návštev sme na stránke ponechali už iba ako odkazovaciu nástenku, v ktorej ste nám mohli nechať váš odkaz, prípadne ste pomocou nej mohli komunikovať s ostatnými čitateľmi. Napriek tomu, že sme prostredníctvom nej už neradili (pretože to evidentne nemalo žiaden hlbší význam ani pre nás a ani pre tých, čo sa pýtali...), sa aj tak v nej pravidelne objavovali zväčša iba také otázky, na ktoré je na stránke už niekde odpoveď. Z toho dôvodu sme z času na čas Knihu návštev vyčistili a všetky príspevky vymazali.

Nakoľko si však uvedomujeme, že táto problematika potrebuje diskusiu a nie je možné umiestniť na stránku odpovede na všetky vaše otázky, snažili sme sa nájsť riešenie, ktoré by vám vyhovovalo a v konečnom dôsledku by samozrejme vyhovovalo aj nám. Týmto riešením sa pre nás stalo novovzniknuté diskusné fórum na stránke www.sportnutrition.sk, kde sme dostali od jeho majiteľov možnosť viesť a moderovať sekciu venovanú AS. Z toho dôvodu Kniha návštev už definitívne stratila svoj význam a tak sme ju zrušili.


Kniha návštev bola zrušená.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPlist

sportnutrition.sk - diskusné fórum
 
Vaše otázky a pripomienky píšte na adresu steroidy@szm.sk