V tejto sekcii je uvedených niekoľko schém steroidových cyklov. Na ich základe by ste si mali dokázať urobiť obraz o spôsobe užívania AS, prípadne naplánovať vlastnú kúru. Schémy v prvej tabuľke pochádzajú prevažne od nás a vznikli určitou abstrakciou nami používaných kúr. Napriek tomu vám však neodporúčame bezhlavo ich kopírovať, nakoľko mnohé z nich nemusia byť pre vás, či už z pohľadu použitých látok, ich množstva alebo dĺžky danej kúry, príliž vhodné. To čo vyhovovalo a vyhovuje nám, vám nemusí...


schéma 1methandienone + stanozolol tab. (7 týždňov)
schéma 2methandienone + nandrolone decanoate (7 týždňov)
schéma 3methandienone + nandrolone phenylpropionate (7 týždňov)
schéma 4testosterone enanthate + nandrolone decanoate (10 týždňov)
schéma 5testosterone mix + nandrolone decanoate (10 týždňov)
schéma 6testosterone enanthate + boldenone undecylenate (10 týždňov)
schéma 7testosterone enanthate + methandienone (10 týždňov)
schéma 8testosterone mix + methandienone (10 týždňov)
schéma 9testosterone enanthate + stanozolol inj. (10 týždňov)
schéma 10testosterone propionate + nandrolone decanoate (10 týždňov)
schéma 11testosterone propionate + stanozolol inj. (8 týždňov)
schéma 12testosterone propionate + stanozolol tab. (8 týždňov)
schéma 13testosterone propionate + methandienone (8 týždňov)
schéma 14levothyroxine natrium (T4) + clenbuterol hydrochloride (5 týždňov)
schéma 15levothyroxine natrium (T4) + clenbuterol hydrochloride (4 týždne)

(Pozn.: prvá tabuľka nie je ešte dokončená a budú do nej postupne pribúdať ďalšie schémy...)

Nasledujúce schémy pochádzajú z knihy Hardbodybuilder - Na rovinu o dopingu (2. časť). Autorovi sa podarilo uvedené schémy zhromaždiť z jemu dostupných zdrojov - z odborných časopisov venujúcich sa tejto problematike, z odbornej literatúry, z internetových zdrojov a z výpovedí niektorých dopingových hriešnikov.


schéma 1objemové obdobie dopingového hriešnika bez súťažných ambícií
schéma 2objemovo-tvarovacie obdobie dopingového hriešnika bez súťažných ambícií
schéma 3objemové obdobie dopingového hriešnika nižšej súťažnej výkonnosti
schéma 4objemové obdobie dopingového hriešnika nižšej súťažnej výkonnosti s dlhodobejšími skúsenosťami so zneužívaním dopingových prostriedkov
schéma 5objemovo-tvarovacie obdobie dopingového hriešnika nižšej súťažnej výkonnosti s dlhodobejšími skúsenosťami so zneužívaním dopingových prostriedkov
schéma 6objemové obdobie kondičného dopingového hriešnika vyššej výkonnosti bez súťažných ambícií (počiatok 90. rokov)
schéma 7objemové obdobie vekovo staršieho dopingového hriešnika, prípadne hriešnika s prvými prejavmi poškodenia organizmu zapríčinených zneužívaním dopingových prostriedkov - poškodenie pečene, gynekomastia (počiatok 90. rokov)
schéma 8
schéma 9
schéma 10
objemové obdobie skúseného dopingového hriešnika vyššej výkonnosti so súťažnými ambíciami (počiatok 90. rokov)
schéma 11predsúťažné obdobie skúseného dopingového hriešnika vyššej výkonnosti so súťažným vystúpením na konci 8. týždňa (počiatok 90. rokov)
schéma 12objemové obdobie - klasická ukážka zneužívaných dopingových prostriedkov a ich dávkovania dopingovými hriešnikmi v USA a Kanade (počiatok 90. rokov)
schéma 13objemové obdobie skúseného dopingového hriešnika vyššej výkonnosti vyžadujúceho rýchly nárast veľkej a kvalitnej svalovej hmoty (počiatok 90. rokov)
schéma 14objemové obdobie skúsenej dopingovej hriešnice vyššej výkonnosti so súťažnými ambíciami (počiatok 90. rokov)
schéma 15objemové obdobie dopingového hriešnika vyššej výkonnosti so súťažnými ambíciami (druhá polovica 90. rokov)
schéma 16
schéma 17
schéma 18
schéma 19
schéma 20
objemové obdobie skúseného dopingového hriešnika vyššej výkonnosti so súťažnými ambíciami (druhá polovica 90. rokov)
schéma 21objemové obdobie - klasická ukážka zneužívaných dopingových prostriedkov a ich dávkovania dopingovými hriešnikmi v Európe (druhá polovica 90. rokov)
schéma 22predsúťažné obdobie skúseného dopingového hriešnika vyššej výkonnosti, účastníka národných šampionátov (druhá polovica 90. rokov)
schéma 23objemové obdobie vekovo staršieho dopingového hriešnika, prípadne hriešnika s prvými prejavmi poškodenia organizmu zapríčinených zneužívaním dopingových prostriedkov - poškodenie pečene, gynekomastia (druhá polovica 90. rokov)
schéma 24objemové obdobie skúsenej dopingovej hriešnice vyššej výkonnosti so súťažnými ambíciami (druhá polovica 90. rokov)
schéma 25
schéma 26
schéma 27
schéma 28
schéma 29
objemové obdobie dopingového hriešnika bez súťažných ambícií (súčasnosť)
schéma 30predsúťažné obdobie juniorského dopingového hriešnika nižšej výkonnosti, účasníka národných šampionátov (súčasnosť)
schéma 31predsúťažné obdobie dopingového hriešnika špičkovej výkonnosti, účasníka európskych šampionátov - najlepšie umiestnenia v rozmedzí od 10. do 15. miesta (súčasnosť)
schéma 32
schéma 33
objemové obdobie vekovo staršieho dopingového hriešnika, hriešnika s prvými prejavmi nežiadúcich vedľajších účinkov zapríčinených dopingovými prostriedkami a hriešnika snažiaceho sa minimalizovať nežiadúce účinky dopingových prostriedkov (súčasnosť)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPlist

sportnutrition.sk - diskusné fórum
 
Vaše otázky a pripomienky píšte na adresu steroidy@szm.sk