Testosterón
Dátum: 17. 03. 2004
Zdroj: Ronnie's World
Autor: Mišisko


Na trhu existuje veľké množstvo rôznych esterov testosterónu. Existuje aj veľké množstvo názorov a mylných informácií o ich rovnakých, prípadne odlišných, účinkoch. Skúsme sa na ne preto pozrieť zblízka.

Jediný rozdiel medzi PROPIONATOM, CYPIONATOM alebo UNDECANOATOM (pokiaľ berieme do úvahy molekulárnu štruktúru) je len v type reťazca, ktorý je pripojený k molekule testosterónu. Tento reťazec spôsobuje, že výsledný ester je menej rozpustný vo vode a viacej rozpustný v oleji ako pôvodný testosterón,  pričom  platí,  že čím viacej
   
atómov uhlíka má daný reťazec, tým viac klesá rozpustnosť vo vode. Takže po injekčnom podaní bude mať menšiu schopnosť rozpustiť sa vo vode a bude sa dlhšie absorbovať do krvného obehu.

Napríklad testosterone propionate má vo svojej molekule iba 3 atómy uhlíka navyše, jeho rozpustnosť je síce omnoho menšia ako pri čistom testosteróne, ale aj tak má biologický polčas iba 4,5 dňa, teda na dosiahnutie jeho stabilnej hladiny je potrebné aplikovať ho každé 2-3 dni. Naproti tomu testosterone decanoate má vo svojej molekule o 10 uhlíkov viac ako pôvodný testosterón a jeho biologický polčas je okolo 15 dní. Teda na udržanie jeho stabilnej hladiny stačí aplikácia 1x týždenne. Výnimkou z tohto pravidla je testosterone phenylpropinate, polčas tejto látky je napriek relatívne veľkému počtu uhlíkov iba 4,5 dňa.

Rozdiely medzi jednotlivými estermi testosterónu je aj v rýchlosti nástupu účinkov. Pokým kratšie estery začínajú účinkovať takmer okamžite, na účinok dlhších esterov si treba 10-15 dní počkať. Platí to však aj naopak; dlhšie estery účinkujú v tele ešte niekoľko týždňov po vysadení, pričom účinok krátkych ustáva po niekoľkých dňoch. Vysvetlenie je jednoduché: po aplikácii napríklad 200 mg testosterone propionate bude trvať len niekoľko dní, kým sa jeho podstatná časť dostane do krvi a k cieľovým štruktúram svalovej bunky. Po aplikácii 200 mg dlhého esteru bude trvať oveľa dlhšie, kým sa začne dostávať do krvi a jeho uvoľňovanie bude trvať dlhšie. V grafoch môžete vidieť množstvo uvoľneného aktívneho testosterónu za deň pri dvoch rozdielnych kúrach. Všimnite si pozvoľný nástup pri enanthate a prudký pokles po kúre pri propionate.

8 týždňový cyklus pre testosterone propionate systémom 200-0-0-200-0-08 týždňový cyklus pre testosterone enanthate systémom 400-0-0-0-0-0Ako sa však testosterón stáva aktívnym? Vo forme esteru je neaktívny, pretože reťazec naviazaný na testosterón bráni jeho interakcii s receptorom. Preto musí najskor dôjsť k jeho enzymatickému odstráneniu a uvoľneniu molekuly testosterónu bez pridaného reťazca. Čo z toho vyplýva? Veľmi dôležitá vec: je jedno aký ester beriete, konečnou molekulou, ktorá bude vo vašich svaloch reagovať s receptormi, je testosterón. To, aký ester zoberiete, rozhoduje len o tom, ako rýchlo bude uvoľňovaný do obehu, na účinok steroidu to nemá vplyv! To znamená, že staré "pravdy" typu propionát je v diéte lepší lebo menej "ťahá" vodu, dlhé estery spôsobujú gynekomastiu ľahšie ako krátke alebo že je dobré kombinovať rôzne estery pre zosilnenie účinku, sú len ďalšie mýty. Stále sa totiž jedná o ten istý testosterón.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaše otázky a pripomienky píšte na adresu steroidy@szm.sk