Tamoxifen alebo Clomid?
Dátum: 06. 01. 2005
Zdroj: Ronnie's World
Autor: MišiskoSkúste si na fóre založiť topic o tom, čo treba použiť na znovuobnovenie produkcie testosterónu po kúre a dostanete s veľkou pravdepodobnosťou jasnú odpoveď - Clomid. Ak sa spýtate na niečo, čo je vhodné ako prevencia gynekomastie, pravdepodobne vám budú skoro všetci odporúčať takisto jednu jedinú látku - tamoxifen. Pričom málokto si uvedomuje, že obidve tieto látky patria spoločne do tej istej skupiny, do skupiny antiestrogénov. A zaužívané pravidlo "Clomid = zakončenie kúry", "tamoxifen = antiestrogén proti gynekomastii" nie je až také oprávnené.

Obidve tieto látky pôsobia na hypotalamus a stimulujú ho k vylučovaniu GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone). Ten sa pozdĺž hypotalamo-hypofyzárneho traktu dostáva do samotnej hypofýzy a podnecuje ju k   zvýšenému   uvoľňovaniu   LH  (luteinizačný
   
hormón). LH pôsobí na Leydigove bunky, ktoré začnú produkovať testosterón. Z tohto trojstupňového mechanizmu vyplýva, že napríklad po kúre by bolo možné použiť okrem Clomidu pokojne aj tamoxifen, v skutočnosti je dokonca tamoxifen oveľa vhodnejší!

Páni A. Vermeulen a F. Comhaire urobili zaujímavú štúdiu, pri ktorej podávali rôzne dávky tamoxifenu a Clomidu. Zistili, že po 10 dňovom podávaní 20 mg tamoxifenu denne, dôjde k zvýšeniu hladiny LH porovnateľnou s hladinou, ktorá bola nameraná pri užívaní 150 mg Clomidu denne! Podľa tejto štúdie je možné považovať tamoxifen za lepšieho adepta na znovuobnovovanie endogénnej produkcie testosterónu ako Clomid (stačí si len uvedomiť cenový rozdiel pri popisovanej dávke a tiež nižšiu toxicitu malých dávok na pečeň).

Cena a toxicita však nie sú jediné dôvody prečo uprednostniť tamoxifen. Clomid má totiž jednu nie veľmi vhodnú vlastnosť: pri vysokých dávkach a dlhodobejšom používaní znižuje citlivosť hypofyzárnych buniek na GnRH a tým znižuje svoj účinok. Pri tamoxifene sa pozoroval opačný efekt. Tento fakt bol zistený pri experimentoch na hypofyzárnych bunkových kultúrach a zodpovedá aj klinickým pozorovaniam u pacientov, ktorí sú dlhodobo liečení antiestrogénmi. Pravdepodobne je za to zodpovedný fakt, že u Clomidu je zachovalé malé percento vnútornej aktivity pre estorgénové receptory, pričom vnútorné aktivita tamoxifenu je pre tieto receptory prakticky nulová (vnútorná aktivita je schopnosť látky aktivovať receptor, ku ktorému má afinitu).

Z uvedených faktov vyplýva, že aj keď Clomid bez debaty funguje ako antiestrogén a pomáha znovu obnoviť produkciu vlastného testosterónu, tamoxifen sa javí ako lepšia voľba.

Zdroj:
1. Par Deus - Clomid, Nolvadex And Testosterone Stimulation
2. Vermeulen A, Comhaire F. Hormonal effects of an antiestrogen, tamoxifen, in normal and oligospermic men. Fertil Steril. 1978 Mar;29(3):320-7.
3. Willis KJ, London DR, Bevis MA, Butt WR, Lynch SS, Holder G. Hormonal effects of tamoxifen in oligospermic men. Endocrinol. 1977 Apr;73(1):171-8.
4. Adashi EY, Hsueh AJ, Bambino TH, Yen SS. Disparate effect of clomiphene and tamoxifen on pituitary gonadotropin release in vitro. Am J Physiol. 1981 Feb;240(2):E125-30.
5. Masala A, Delitala G, Alagna S, Devilla L, Lotti G. Effect of clomiphene citrate on plasma levels of immunoreactive luteinizing hormone-releasing hormone, gonadotropin, and testosterone in normal subjects and in patients with idiopathic oligospermia. Fertil Steril. 1978 Apr;29(4):424-7.
6. Dony JM, Smals AG, Rolland R, Fauser BC, Thomas CM. Effect of lower versus higher doses of tamoxifen on pituitary-gonadal function and sperm indices in oligozoospermic men. Andrologia. 1985 Jul-Aug;17(4):369-78. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaše otázky a pripomienky píšte na adresu steroidy@szm.sk