Koľko testosterónu do kúry?
Dátum: 17. 01. 2005
Zdroj: Ronnie's World
Autor: Mišisko


Na rôznych kulturistických fórach sa veľmi často riešia otázky typu: "Koľko mg testosterónu týždenne je vhodných pre začiatočníka a koľko pre ostrieľaného sypača? Stačí jedna 250 mg ampulka týždenne? Má zmysel dávať 3 g? Mám dať 500 mg týždenne alebo rovno 1000 mg?" A takto nejako by som mohol pokračovať donekonečna. Sedliacky rozum hovorí, že 500 mg urobí v tele viac ako 250 mg, ale na otázku či bude účinok priamo úmerný dávke už odpoveď nedáva.


Úvodom by bolo vhodné ozrejmiť si niektoré základné pravidlá farmakodynamiky, ktoré aplikujeme priamo na testosterón:

 • 1. Účinok testosterónu je priamo úmerný počtu (%) receptorov, ktoré obsadil.
 • 2. Čím viacej testosterónu, tým viacej obsadených receptorov (tento vzťah však nie je lineárny, teda keď pri istej koncentrácii testosterónu bude obsadených 50% receptorov, neznamená to, že pri dvojnásobnej koncentrácii ich bude obsadených 100%).
 • 3. Na jeden receptor sa môže viazať len jedna molekula testosterónu.
 • 4. Keď je obsadená väčšina receptorov (schválne nepoužijem slovíčko všetky), účinok už nie je prakticky možné zvýšiť ani znásobením dávok.
 • 5. Predpokladajme, že počet receptorov sa počas kúry významne nemení (v skutočnosti to tak nie je, ale o tom niekedy nabudúce :-)).

  Je známy fakt, že pri normálnej hladine testosterónu, ktorú má zdravý muž (0,07 nmol/l, táto je dosiahnutá pri produkcii 7 mg testosteronu denne) je obsadených približne 14% všetkých receptorov. Podľa vzťahu:

  Kd = (konctestosterónu * koncvoľných receptorov)/koncobsadených receptorov

  (tento vzťah vychádza z Guldberg-Waagovho zákona pričom Kd je disociačná konštanta, ktorá sa rovná koncenrácii, pri ktorej je obsadených 50% receptorov)

  vieme vďaka týmto hodnotám vypočítať % obsadených receptorov pri ľubovoľnej koncentrácii testosterónu. Na grafe môžete vidieť prepočet týždennej dávky testosterónu a percentuálneho množstva obsadených receptorov pri tejto dávke (táto hodnota je úmerná účinku). Graf predstavuje len veľmi zjednodušený náhľad a nepočíta so zmenou množstva receptorov počas kúry a predpokladá úplné zastavenie endogénnej produkcie vlastného testosterónu. Taktiež sa neuvažuje synergický (zosilňujúci) účinok ostatných anabolík v kúre.

  A čo z tých všetkých rovníc a čísel vyplýva?

  Pre drvivú väčšinu z nás sa rozumné dávkovanie testosterónu pohybuje v rozmedzí 250-1000 mg týždenne. Na tomto intervale totiž stúpa účinok relatívne rýchlo spolu s dávkou. Ak by ste dali napríklad 1500 mg týždenne, zvýši sa podiel nasýtených receptorov už len približne o 6% v porovnaní s podielom pri 1000 mg, určite sa nájdu ľudia, ktorí si povedia, že sa im to za tých 6% oplatí, ale to je už na zvážení každého z nás. Ak by niekoho napadlo brať 3000 mg, tak by mal vedieť, že účinok nebude ani o 14% väčší ako keby bral 1000 mg. Všetky tieto hodnoty sú samozrejme uvažované v prípade, že vaša kúra je postavená čisto na testosteróne. V prípade, že spolu s testosterónom zaradíte aj iné látky, budú dávky potrebné na dosiahnutie konkrétneho účinku úmerne klesať.

  Zdroje:
  1. Thomas W. Storer, Lynne Magliano, Linda Woodhouse, Martin L. Lee, Connie Dzekov, Jeanne Dzekov, Richard Casaburi and Shalender Bhasin: Testosterone Dose-Dependently Increases Maximal Voluntary Strength and Leg Power, but Does Not Affect Fatigability or Specific Tension. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Vol. 88, No. 4 1478-1485, Copyright © 2003 by The Endocrine Society
  2. Bill Roberts: Pharmacological Differences Between Anabolic-Androgenic Steroids (AAS) •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Vaše otázky a pripomienky píšte na adresu steroidy@szm.sk