Ako na sypačku I. Dôležité rozhodnutia.
Dátum: 28. 07. 2005


Rozhodli ste sa začať sypať a neviete ako na to? Tak čítajte ďalej. Pokúsim sa rozobrať túto problematiku podrobne a tak, aby to každý pochopil. Vďaka tomu sa možno dozviete niečo nové a naplánujete si svoju kúru lepšie. Následne z nej možno práve vďaka tomu o niečo viac vyťažíte. Pri písaní tohto "návodu" som vychádzal hlavne z vlastných skúseností a preto pôjde o môj čisto subjektívny názor na vec. Nikoho nenahováram postupovať podľa mojich rád. Ak tak niekto učiní, je to iba jeho rozhodnutie a ja nenesiem žiadnu zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy, ktoré si týmto rozhodnutím môže privodiť. Každému je dúfam jasné, že najbezpečnejší spôsob ako užívať AS je - neužívať ich vôbec. Ak ste sa však rozhodli predsa po nich siahnúť, tak používajte pri tom aj hlavu, pretože bezhlavé užívanie AS je najlepšia a doslova istá cesta k poškodeniu si svojho zdravia častokrát s trvalými následkami, ktoré vás budú spravádzať po zbytok vášho života. To nie je neopodstatnená výstraha, ale neodškriepiteľný fakt. AS sú látky, ktoré patria do rúk iba rozumným a zodpovedným ľuďom, ktorí sú si zároveň vedomí ich potenciálnych vedľajších účinkov. Pre koho sú AS absolútne nevhodné? Vyjadril som sa k tomuto už v článku Pre začiatočníkov. V skratke možno povedať, že sa jedná hlavne o ženy, dospievajúcich chlapcov a začínajúcich cvičencov. Ďalej tí, ktorí trpia nejakými vážnymi zdravotnými problémami (či už je to vysoký krvný tlak, poškodená pečeň, obličky a pod.), nech na AS radšej tiež zabudnú, pretože tie by im "pomohli" hlavne k zhoršeniu už aj tak podlomeného zdravia.

Prejdime však k tomu, čo by malo byť podstatou tejto časti. Pred každou kúrou je vhodné premyslieť si niektoré veci a následne si pripraviť to, čo v nej budete potrebovať. Premyslieť si treba hlavne dĺžku kúry, výber AS a systém ich užívania. A o tomto si dnes povieme niečo viac.

Dĺžka kúry a prestávka medzi kúrami.
Dĺžka kúry je prvá vec, ktorú treba rozhodnúť. Osobne neverím príliž krátkym kúram (menej ako 6 týždňov). AS potrebujú v tele pôsobiť istý čas, aby vám priniesli očakávané výsledky. Podľa mňa by každá kúra mala trvať aspoň tých 6 týždňov. Ideálna dĺžka je 7 až 8 týždňov. Dá sa ísť aj dlhšie, ale začiatočníkom to veľmi neodporúčam. Ísť ovšem dlhšie ako 3 mesiace (12 týždňov) v kuse je tiež hlúposť. Po niekoľkých týždňoch brania AS telo potrebuje oddych. Spomenutých 12 týždňov je teda prípustné maximum. Akú dať prestávku medzi dvoma kúrami? Odporúča sa aspoň takú dlhú ako trvala posledná kúra. Do roka je tak rozumné dať 2 - 3 kúry v závislosti od ich dĺžky trvania. Ak sa teda chystáte na prvú kúru, radím vám dať ju na 7 až 8 týždňov a po nej rovnako dlhý čas na prestávku, počas ktorej by si malo vaše telo oddýchnuť, zregenerovať sa a nabehnúť na normálnu (prirodzenú) hormonálnu produkciu.

Výber AS.
Ďalšia vec, ktorú si treba premyslieť, je výber látok do kúry. Použiť iba jednu látku nie je vhodné ani u začiatočníka. Lepšie je zvoliť si aspoň 2 rôzne látky. Aj keď ich budete užívať v nižších dávkach, ako pri ich samostatnom použití, efekt bude napriek tomu o čosi výraznejší a čo je hlavné, nabratá svalová hmota bude kvalitnejšia a ľahšie ju tak udržíte. Začiatočníci by mali zabudnúť na látky obsahujúce testosterón, oxymetholone, methyltestosterone, trenbolone, rastový hormón, či dokonca  inzulín.   To  sú  veci  pre  už  skutočne  skúsených  sypačov  a  rozhodne  nepatria  do  rúk
začiatočníkom, nakoľko sa jedná buď o pomerne nebezpečné (a tým pádom skúsenosti vyžadujúce) alebo drahé látky. Vhodné látky do prvých kúr sú napríklad nandrolone decanoate, nandrolone phenyl-propionate, methandienone, stanozolol, methenolone enanthate alebo oxandrolone. Osobne by som do každej kúry dal aspoň jednu injekčnú a jednu tabletovú látku. Ako najvhodnejšia kombinácia pre začiatočníka sa mi javí nandrolone decanoate + methandienone. Je to pomerne lacná a bezpečná kombinácia a väčšina úspešných kulturistov začínala práve na nej. Výhodou nandrolonu decanoate je jeho bezpečnosť (ak
sa to nepreháňa s dávkami) a tiež to, že ho netreba aplikovať príliž často. Methandienone je o niečo menej "bezpečný" (zaťažuje pečeň) ako nandrolon, ale jeho vplyv na rast svalstva a sily je veľmi dobrý a pri kombinácii s nandrolonom sa získaná hmota pomerne dobre drží. Ak niekto nepriberie po tejto kombinácii, tak nepriberie už asi po ničom. Nandrolone decanoate možno nahradiť methenolonom enanthate alebo nandrolonom phenylpropionate, ktorý je však potrebné aplikovať o čosi častejšie (ideálne obdeň, resp. maximálne každý tretí deň), nakoľko má kratší polčas rozpadu. Methandienone možno nahradiť stanozololom (injekčným alebo tabletovým) alebo oxandrolonom, kúra sa tak stane o niečo "bezpečnejšou", ale aj slabšou a drahšou. Možné je použiť aj takzvanú bezinjekčnú (resp. tabletovú) kúru a to použitím výlučne tabletových látok (napr. methandienone + tabl. stanozolol), ale zaťaženie pečene bude tak o niečo väčšie. Neskôr bude vhodné aj tak zaradiť do svojej kúry injekčné látky, nakoľko niektoré ich vlastnosti nie je možné tabletovými AS dosiahnúť.

Systém užívania AS.
Dôležité je tiež zvoliť si nejaký systém užívania AS - tzv. steroidový cyklus. Možno použiť priamy cyklus (rovnaká dávka po celý čas užívania AS), cliff-hanger systém (postupné zvyšovanie dávok a ich vysadenie na max. dávkach), zostupný cyklus (opak cliff-hangra) alebo pyramídový systém. Ako najvhodnejší spôsob pri väčšine tabletových AS sa mi javí pyramída. Ide v princípe o to, že sa začína na minimálnych dávkach, tie sa postupne zvyšujú až na zvolené maximum, potom sa určitý čas takéto množstvá podržia a ku koncu kúry sa dávky opäť znižujú. Dôležitá je hlavne zostupná fáza pyramídy, ktorá slúži na to, aby sa telo jednak nedostalo do šoku z okamžitého vysadenia a jednak, aby sa postupne obnovila vlastná produkcia testosterónu (vplyvom AS dočasne znížená). Pri injekčných AS možno použiť priamy cyklus, zostupný cyklus ale aj pyramídu. Závisí to od konkrétnej látky a tiež od zvolených dávok. Použitie cliff-hanger systému nepovažujem za vhodné ani pri jednej z foriem AS.

Ak ste sa teda už rozhodli, akú dlhú dáte kúru, ktoré látky v nej použijete a aký zvolíte systém ich užívania, prakticky už iba potrebujete zohnať veci do kúry (a nemám na mysli iba AS) a môžete začať so sypačkou. O tom si však povieme v ďalšej časti tohto seriálu. Na záver ešte uvediem príklad steroidového cyklu, ktorý je podľa mňa pre začiatočníka najvhodnejší - kombinácia nandrolone decanoate + methandienone na 7 týždňov. Ak sa ako nandrolone decanoate použije Nandrolone Decanoate Norma obsahujúci 200 mg v 1 amp. a ako methandienone niektorý z 5 mg výrobkov (Naposim®, Bionabol®, Anabol, Metanolon®), tak táto kúra môže potom obsahovať napríklad 7 amp. Nandrolone Decanoate Norma a 200 tab. zvoleného methandienonu.

Deň nandrolone decanoate methandienone
1200 mg 
2  
3  
4  
5  
6 10 mg
7200 mg10 mg
8 10 mg
9 10 mg
10 20 mg
11 20 mg
12 20 mg
13200 mg20 mg
14 30 mg
15 30 mg
16 30 mg
17 30 mg
18 30 mg
19200 mg30 mg
20 30 mg
21 30 mg
22 30 mg
23 30 mg
24 30 mg
25200 mg30 mg
26 30 mg
27 30 mg
28 30 mg
29 30 mg
30 30 mg
31200 mg30 mg
32 30 mg
33 30 mg
34 30 mg
35 30 mg
36 30 mg
37200 mg20 mg
38 20 mg
39 20 mg
40 20 mg
41 20 mg
42 20 mg
43 10 mg
44 10 mg
45 10 mg
46 10 mg
47 10 mg
48 10 mg
49 10 mg

Príklady ďalších použiteľných steroidových cyklov môžete nájsť v sekcii Steroidové cykly.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaše otázky a pripomienky píšte na adresu steroidy@szm.sk